İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Turgut SEVİNÇ
İlçe Yazı İşleri Müdürü
Elif SÖĞÜT
Şef
Saliha DURUALP
      V.H.K.İ.       
Hacer SEL
V.H.K.İ.
Didem ÖZDEN KARAKUŞ
V.H.K.İ.
Mehmet AKMAY
Bilgisayar İşletmeni
Önder ÖZDEMİR
Hizmetli