GÖREV YAPMIŞ KAYMAKAMLARIMIZ
 
GÖREV YAPTIĞI YILLAR
KAYMAKAMLAR

1870-1872 Hacı Şakir Bey
1872-1873 İbrahim Edhem Efendi
1873-1874 Amil Bey
1874-1875 Mustafa Nazif Efendi
1875-1876 Mustafa Sıdkı Efendi
1876-1877 Mehmet Şakir Efendi
1877-1880 Ali Rasih Efendi
1880-1884 Mehmet Ramazan Efendi
1884-1885 Hasan Zuhdi Bey
1885-1891 Osman Sıdkı Efendi
1891-1893 İbrahim Ragıp Efendi
1893-1896 Mehmet Tahir Efendi
1896-1899 Mehmet Saffet Efendi
1899-1905 Yusuf Fehmi Bey
1905-1907 Mehmet Tevfik Efendi
1907-1908 Rüştü Bey
1910-1912 Mehmet Reşid Bey
1915-1916 Hüseyin Hüsnü Bey
1918 Mehmed NAZIM
1918-1919 Hasan Faiz ERGÜN
1919-1920 Mehmet Tahsin Efendi
1926-1927 Ahmet Muhittin Bey
1928-1929 Abdulhadi Bey
1931 Hadi Bey
1931-1933 Emin Bey
1935 Mahir Bey
1935-1936 Necmettin Bey
1936 Cemal TANIL
1936-1938 Şakir CEMAL
1938-1940 Fuat GÜNEY
1940 Muzaffer KUTMAN
1942-1944 Avni DÜMEN
1944-1945 İsmail Hakkı SARI
1946-1946 İsmail Hakkı TERİM
1949 Remzi ZARAKOL
1946-1951 Osman MERİC
1951-1953 Necdet GÜMÜŞARDA
1953-1956 Arif DAYANÇ
1956 Faik AKOĞLU
1958-1960 Hayrettin GÜVEN
1960-1964 M.Metin SAYAR
1964-1967 Orhan AYDIN
1967-1970 Şükrü ÖZKAN
1970-1972 Ali AYDINALP
1972-1976 Ali Kemal VARDAL
1976-1978 Hasan ÇOLAR
1977-1978 Hasan ÇAKIR
1978-1980 Yener ÜNLER
1981-1983 Neşat ERSOY
1983-1985 Fikret KASAPOĞLU
1985-1989 Ümit KAPISIZ
1989-1991 E.Selçuk BOSTALI
1991-1993 Ömer ARU
1993-1997 M.Fahri AYKIRI
1997-2002 M.Nazmi SEZGİN
2002-2003 Fatih ŞAHİN
2003-2008 Yücel YAVUZ
2008-2010 Azmi ÇELİK
2010-2012 Samet ERCOŞKUN
2012-2015 Süleyman YILMAZ
2015 Rahmi KÖSE
2016-2016 Abdullah ÇİFTÇİ